Zjanna Bitsjevskaja met Pasen - Gospodi, pomiloej!

Geloof me, het is toeval dat ik juist nu met Pasen Zjanna Bitsjevskaja (Жанна Бичевская) weer eens tegenkom. Bitsjevskaja, weggezakt in een eng soort religieus-xenofobisch nationalisme. Maar voor haar CD Ljoebo, brattsy, ljoebo… (Любо, братцы, любо...) verdient ze een standbeeld. Het nummer Gospodi, pomiloej! (Господи, помилуй!) komt van de CD Zjanna Bitsjevskaja pojot pesni Jeromonacha Romana (Жанна Бичевская поёт песни Иеромонаха Романа). (Is het ouderwets om te zeggen dat iets van een CD komt? Komt niet alles tegenwoordig gewoon van internet?)