De straatnaambordjes aan de Tsjechovstraat in Jaroslavl - Rusland is leuker dan Nederland.

(Eerste publicatie: 21-9-2011)

Ik ben door de Tsjechovstraat in Jaroslavl gelopen en heb er alle straatnaambordjes met huisnummer gefotografeerd. 

Begonnen ben ik aan de even zijde, bij de laagste nummers. Aan het einde van de straat ben ik overgestoken en vervolgens ben ik teruggelopen aan de oneven zijde. Sommige nummers heb ik niet gevonden. Of de straatnaam ontbrak. Beide kwam ook voor:

De belangrijkste conclusie na deze fotowandeltocht: Rusland is leuker dan Nederland. (Probeer zo’n reeks in Nederland te fotograferen – gaat niet lukken.)

Ik vermeld nog dat ik me aan beide zijden beperkt heb tot de straatkant. Russische adressen gaan vaak nog een stukje de ‘diepte’ in. Er staan dan nog flatgebouwen verder van de straat af, achter de voorste rij huizen, die dan ook nog aan de (in dit geval) Tsjechovstraat liggen. Ongetwijfeld had ik daar nog veel meer bordjes kunnen fotograferen (Ul.Tsjechova 29A/Korpoes B, enzovoort), maar je moet een keer van ophouden weten.

In alle bescheidenheid vind ik verder dat we hier te maken hebben met een kunstobject. Verheffend, ontregelend en – over het ontbreken van enkele nummers – less is more, het zijn slechts enkele termen die komen bovendrijven bij het bekijken van de straatnaambordjes aan de Tsjechovstraat in Jaroslavl.

Volgend jaar ga ik naar Kazan.