Medvedev spreekt zich uit tegen de Gazpromtoren in Sint-Petersburg. Kan de vlag uit?

(Eerste publicatie: 21-5-2010)

Meestal reageer ik hier niet meteen op actuele zaken, maar vandaag maak ik een uitzondering. President Dmitiri Medvedev heeft zich onomwonden uitgesproken tegen de bouw van de idiote, vierhonderd meter hoge toren van Gazprom in Sint-Petersburg.

De bouwplannen voor de toren, aan de rand van het historisch centrum van Petersburg, leidden tot veel protesten. Ook de UNESCO – het centrum van de stad staat op de Werelderfgoedlijst – is tegen. En nu dus ook Medvedev. In een door zijn assistent Sergej Prichodko getekende brief wijst hij de federale en regionale overheden (onder wie mevrouw Matvijenko, gouverneur van Sint-Petersburg) op het belang van de door UNESCO gedane aanbevelingen. Ruslands reputatie mag geen schade leiden, aldus de president. Misschien niet het sterkste argument (het gaat toch vooral om Sint-Petersburg en niet om de reputatie van Rusland), maar nou ja.

De inhoud van de brief werd openbaar gemaakt door Aleksandr Kibovski, hoofd van Rosochrankultura, de Rijksinstelling voor Cultuurbehoud. Volgens Kibovski stelt Medvedev zich in zijn brief op achter UNESCO, dat eerder opriep om een streep te zetten onder de bouwplannen voor de toren, en verlangt hij dat er gezocht wordt naar alternatieven. De alom geliefde mevrouw Matvijenko, dikke vriendjes met het voor het stadsbudget zeer belangrijke Gazprom, had zich eerder weinig vleiend uitgelaten over de UNESCO-lijst: “Niet meer dan een mooi strikje om het lijf van Sint-Petersburg”.

Valentina Matvijenko

Volgens Kibovski heeft Medvedev Rosochrankultura opgedragen om de internationale verplichtingen van Rusland, vastgelegd in de UNESCO-conventie, strikt na te leven. “Dat komt volledig overeen met onze positie, dat overtredingen op het gebied van monumentenbehoud ontoelaatbaar zijn, los van de subjectieve mening van regionale overheden”, aldus Kibovski in de krant Kommersant.

Helaas beschikt Rosochrankultura niet over volmachten om naleving van de UNESCO-conventie af te dwingen. Die liggen bij Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Cultuur. Hoe actief die zich gaan inzetten voor het behoud van het historisch centrum van Sint-Petersburg, is afwachten. Zou mevrouw Matvienko daar voldoende steun vinden om Medvedevs verzet tegen de toren te kunnen negeren? Ik kan het me nauwelijks voorstellen, maar we steken de vlag nog niet uit.