Het lijk in de kast van Vladimir Poetin - 2. Waar is Marina Salye?

(Eerste publicatie:e: 29-8-2009)

Verder met de vraag: wat is er geworden van Marina Salye? Begin jaren negentig leidde zij een onderzoek naar malversaties, dat bepaald ongunstig uitviel voor ene Vladimir Poetin. Die was toen – een kleine tien jaar voordat de wereld hem leerde kennen als president – voorzitter van het comité voor buitenlandse betrekkingen van Sint-Petersburg. Ik schreef er eergisteren over.

Marina Salye heeft zich, kort nadat Poetin tot president was gekozen, teruggetrokken uit het openbare en politieke leven. Toevallig? Vrijwillig? Dat is lastig te zeggen, in een land waar de politieke structuren veel weg hebben van een Byzantijns doolhof achter drie meter dikke muren. En waar geruchten vaak meer gewicht in de schaal leggen dan een artikel in de krant.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2000 voerde Salye campagne tegen Poetin. Een van haar wapens was het onderzoeksresultaat uit 1992, waar overigens nooit iets mee was gedaan. Begin 2001 – Poetin was inmiddels president - verhuisde Salye naar een dorp buiten Sint-Petersburg, waar ze elk contact met de pers mijdt. Haar plotse verhuizing zou ‘op advies’ van Poetin zelf zijn geweest. Hij zou haar hebben gebeld of een telegram hebben gestuurd, waarna het Salye raadzamer leek om maar te vertrekken.

Waar of niet waar, Salye verdween uit beeld. Ze dook nog wel op bij een herdenkingsbijeenkomst voor de in 2007 overleden Boris Jeltsin, maar verder openbare optredens ben ik niet tegengekomen. Merkwaardig, voor iemand die, getuige oude interviews, niet op haar mondje was gevallen.

En tenslotte: ene Viktor Zoebkov was ooit onder Poetin vice-voorzitter van bovengenoemd comité voor buitenlandse betrekkingen in Sint-Petersburg. In 2007 werd hij benoemd tot minister-president.

Update: Marina Salye is op  21 maart 2012 overledden.